Lietuvos ateitis JAV, Rusijos ir ES akimis

"Who rules East Europe commands the Heartland;
who rules the Heartland commands the World-Island;
who rules the World-Island controls the world." (H.Makinderis, 1919m.)


Geopolitiniuose didžiųjų žaidėjų žaidimuose Lietuvai numatytas mainų objekto ir skeveldrų zonos (nuotraukoje ši zona tarp mėlynosios ir rudosios linijų) statusas ir vaidmuo. Taip teigia Lietuvos analitikų suformuluotos įžvalgos dėl svetimų Valstybių strategijų Lietuvos atžvilgiu (2006m.): "Lietuva, siekdama išvengti didžiųjų Valstybių Galios pusiausvyros žaidimo apraiškų, galinčių VĖL ją paversti mainų objektu, turi kurti efektyvų regioninės atsvaros mechanizmą, galintį susilpninti (neutralizuoti) globalaus geopolitinio lygmens galimų pokyčių neigiamus padarinius valstybės nacionaliniam saugumui. Taigi, vertinant pagal Lietuvos Valstybės santykinės politinės autonomijos išsaugojimo kriterijų, pavojingiausia Lietuvai – tapti mainų objektu, nes tai galiausiai lemia provincijos likimą. Užkirsti kelią tokioms Lietuvos „perspektyvoms“ galima darant įtaką didžiųjų Valstybių geopolitiniams kodams, kad Lietuvai juose būtų skiriamos geopolitinės sąsajos arba barjero (placdarmo) funkcijos, kurias reikia stengtis aktyviai vykdyti."


 Lietuvos vieta JAV geostrategijoje: Pirmiausia JAV norėtų paversti Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes geopolitine sąsaja (tiltu), kad galėtų ekonomiškai ir politiškai skverbtis į Rusiją, Baltarusiją ir Ukrainą. Jei tai nepavyktų ar ši funkcija būtų neįmanoma dėl Rusijos pragmatiško provakarietiško geopolitinio kodo pakeitimo eurokontinentalistiniu ar euraziniu, JAV planuoja pasinaudoti Rytų Pabaltiju kaip placdarmu – įtakos pleištu, saugančiu Vakarų Europos šalis nuo sąlyčio su Rusija ir Baltijos valstybėmis, kaip įtakos agentais Europos Sąjungoje (kartu su kitomis Vidurio Europos šalimis).

 Lietuvos vieta Rusijos geostrategijoje: naudodamasi Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių pažeidžiamumu (tam tikra priklausomybe nuo Rusijos išteklių ekonomikos ir energetikos srityse), Maskva siekia paversti Baltijos valstybes (ar bent vieną iš jų) savo „įtakos agentėmis“ Vakarų transatlantinėse ir Europos institucijose, kadangi visiška Lietuvos priklausomybė energetikos sektoriuje leidžia daryti prielaidą, jog ilgainiui Lietuvos laukia Rusijos „terminalo“ likimas. Skverbdamasi į strategiškai svarbius Lietuvos energetikos sistemos objektus, Maskva siekia tiesiogiai dominuoti šioje sferoje, o ilgainiui integruoti Lietuvą kartu su kitomis Vidurio ir Rytų Europos šalimis į Rusijos energetikos sistemą ir taip sukurti savo geopolitinio buferio zoną prieš atlantines Vakarų Europos valstybes ir JAV."

Įdomiausi atrodo mums taip "artimos" ES kėslai. Lietuvos vieta didžiųjų žemyninių ES valstybių geostrategijose: "Lietuva (kaip ir kitos dvi Baltijos valstybės) tiek Vokietijos, tiek Prancūzijos strategijoje išlieka priemonė (mainų objektas) vykdant užienio politiką su Rusija. Jeigu Lietuva, kilus rimtiems nesutarimams tarp JAV ir ES, prioritetu pasirinktų ES, tikėtina, kad ji taptų ES provincija, neturinčia apsaugos garantijų ir faktiškai dreifuojančia į Rusijos įtakos zoną, nors formaliai ir liktų ES. Kitaip tariant, tiek Prancūzija, tiek Vokietija pirmenybę imtų teikti susitarimams su Rusija dėl Baltijos valstybių, šioms šalims
nedalyvaujant. Tokiame kontekste Lietuvai galėtų tekti įvairūs šalutinės reikšmės vaidmenys – nuo ES „muitinės“ iki Rusijos provincijos de facto".


Galutinė šio darbo išvada tokia: "Lietuvos geopolitinis anomalumas (VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS DEPOZITINIS POBŪDIS!!!) didina valstybës priklausomybę nuo didžiųjų valstybių galios pusiausvyros palaikymo žaidimo apraiškų. Todėl Lietuvos geopolitinis kodas turi būti orientuotas į globalių geopolitinių veikėjų galimų geopolitinių manipuliacijų neigiamų padarinių Lietuvai neutralizavimo strategiją."

Visą apžvalgą galite rasti čia:http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2005~ISSN_1648-8016.V_2004.PG_39-80/DS.002.0.01

Komentarų nėra: