Levas Tolstojus apie Laozi ir Jėzaus mokymų esmės tapatumą

Laozi mokymo pagrindas yra lygiai toks pats kaip ir visų kitų didžiųjų, tikrųjų, religinių mokymų. Jo esmė yra tokia: pirmiausia Žmogus save suvokia kaip kūnišką asmenybę, atskirtą nuo viso kito ir geidžiančią gerovės tik sau pačiai. Viena vertus, kiekvienas Žmogus suvokia esąs Piotru, Ivanu, Marija, Jekaterina; kita vertus, kiekvienas Žmogus suvokia esąs bekūne Siela, jame ir visuose kituose gyvenančia ir suteikiančia Gyvybę bei gerovę visam Pasauliui. Taigi Žmogus gali gyventi arba ta kūniška, atskirta nuo Pasaulio, asmenybe, kuri siekia gerovės tik sau, arba ta bekūne Siela, jame gyvenančia ir geidžiančia gerovės visam Pasauliui. Žmogus gali paklusti kūnui arba Sielai. Kai Žmogus gyvena kūnui – Gyvenimas varganas, nes kūnas kenčia, serga ir pasmerktas mirčiai.

Jeigu norima, kad Žmogaus Gyvenimas būtų ne varganas, o laimingas, Žmogui reikia išmokti paklusti ne kūnui, o Sielai. Taip moko Laozi. Jis moko, kaip pereiti nuo kūniško Gyvenimo prie dvasinio. Savo mokymą jis vadina Keliu, nes tas mokymas tiesia kelią perėjimo link; todėl ir visas Laozi mokymas vadinamas Kelio knyga. Anot Laozi mokymo, šio kelio esmę sudaro tikslas nenuslopinti Sielos kūniška veikla, dėl to Žmogus turi nieko neveikti arba veikti kuo mažiau tam, kad kūnas nekliudytų galimybei Žmogaus Sieloje atsiskleisti Dangaus (taip Laozi vadina Dievą) jėgai, gyvenančiai visame kame.

Dažnai atrodo, kad ši mintis – jeigu vertėjas ją teisingai išvertė – sąmoningai išreikšta keistai, bet būtent ji, ši mintis, yra viso mokymo pagrindas.

Ši mintis yra ne tik panaši, bet netgi visiškai tokia pati, kaip ir išreikštoji 1-ajame Jono laiške ir kuri esti krikščioniško mokymo pagrindu. Anot Laozi mokymo, vienintelis kelias, kurio dėka Žmogus susijungia su Dievu, yra Dao. O Dao pasiekiamas susilaikant nuo visko, kas nereikalinga, kūniška. Lygiai taip pat išreikšta 1-ajame Jono laiške. Jonas moko, kad Meilė yra būdas susijungti su Dievu. Kaip ir Dao, Meilė pasiekiama susilaikant nuo visko, kas kūniška, asmeniška. Laozi mokyme žodis „Dao“ išreiškia Dangų ir susijungimo su Dangumi kelią; Jono laiške žodis „Meilė“ išreiškia ir Meilę, ir patį Dievą (Dievas yra Meilė). Ir vieno, ir kito mokymo esmė glūdi tame, kad Žmogus save gali suvokti atskiru ir nedalomu, laikinu ir amžinu, kūnišku ir dvasišku, gyvūnišku ir dievišku. Laozi sako, kad tėra vienas kelias, kuris padeda save suvokti dvasišku ir dievišku, ir jis yra aukščiausia Dorybė bei įvardijamas žodžiu „Dao“. Šis suvokimas pasiekiamas visiems Žmonėms žinomu būdu. Taigi Laozi mokymo pagrindas yra lygiai toks pats, kaip ir krikščioniško mokymo. Ir vieno, ir kito mokymo esmė yra kūniškumo ribojimas siekiant išskleisti dvasinį-dievišką pradą, sudarantį Žmogaus Gyvenimo pagrindą.

Parengta pagal  http://aplinkkeliai.lt/vertimai/levo-tolstojaus-atrinktos-laozi-istarmes/

Komentarų nėra: